www.rysunek-krakow.pl

WWW.RYSUNEK-KRAKOW.PL

Projekt dla krakowskiej szkoły rysunku odręcznego.

Praca zawierała projekt logotypu wraz z całościową identyfikacją wizualną. Logo miało być proste oraz bezpośrednio kojarzone z rysunkiem.