Projekt spływu kajakowego rzeką Dłubnią

Projekt spływu kajakowego rzeką Dłubnią

  Projekt trasy kajakowej rzeką Dłubnią wymagał przeprowadzenia szczegółowej analizy terenów lokalnych z uwzględnieniem analizy funkcjonalnej, komunikacyjnej, kompozycyjnej i widokowo-przestrzennej. Koncepcja została wykonana systemem sinusoidalnym, który podkreśla różnorodność przestrzeni.