Ulica Biskupia

ULICA BISKUPIA. Projekt integracji funkcjonalno – kompozycyjnej wnętrza urbanistycznego

  Koncepcyjny projekt placu Biskupiego w Krakowie jest kompromisem pomiędzy uzasadnionymi potrzebami mieszkańców oraz koniecznością modernizacji i poprawy estetyki miejsca. Przedstawione rozwiązanie nie narusza zasobu przyrodniczego i zarazem przyczynia się do zwiększenia terenu czynnego biologicznie. W projekcie uwzględniona została koncepcja parkingu podziemnego, dzięki czemu uwolniony został teren na powierzchni. Przedstawiony projekt podkreśla wartości historyczne i kulturowe przestrzeni.

Autor projektu: mgr inż. arch. kraj. Jakub Surówka